5A110802-Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasiO`quv me`yoriy hujjatlar
MG va Dizayn nazariyasi magistratura.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Хилола

qitish met1.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5А10802 МГ.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Хилола

5А110802-мухандислик ......дизайн назарияси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5А110802-Мухандислик графикаси ва дизайн назарияси 2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich