5A112001- Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi