5A111001-Kasb ta’limi nazariyasi va metodikasi: dizayn