5A111701-Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodiksi (boshlang`ich ta’lim)