5210200 - Psixologiya (faoliyat turlari bo`yicha)

5210200 – Psixologiya (umumiy psixologiya)   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari, ishlab chiqarish,  ichki ishlar va mudofaa tizimlari uchun amaliyotchi psixolog,  pedagog-psixolog, pedagogika va psixologiya bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

5210200 – Psixologiya (umumiy psixologiya) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

 

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5210200 – Psixologiya (umumiy psixologiya)–  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari, ishlab chiqarish,  ichki ishlar va mudofaa tizimlari uchun amaliyotchi psixolog,  pedagog-psixolog, pedagogika va psixologiya bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

 

 

 

 

4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari 5210200 – Psixologiya (umumiy psixologiya) ta’lim yo‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari – maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyalanuvchilari, umumiy o‘rta ta’lim maktablari va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari o‘qituvchilari, o‘quvchilari hamda xodimlari reablitatsiya va psixologik xizmat markazlari klentlari,

respublika tashxis markazi testlari va ularni o‘tkazishni tashkil etish jarayonlari

psixologik tadqiqot metodikalari, sport jamoasi treneri va sportchilari psixologik xizmat ko‘rsatish mijozlari,

shaxsiy muammolari bilan murojaat qiladigan pasentlari, eksperimental psixologiya laboratoriyasi, jihozlari,

savdo va maishiy xizmat ko‘rsatishdagi psixologik muammolar,

aholiga psixologik xizmat ko‘rsatish markazlari faoliyatini tashkil etish, harbiy va huquqni muhofaza qilish idoralarda psixologik yordam ko‘rsatish usullari, kadrlarni tanlash va ular faoliyatini psixologik tashkil etish

psixodiagnostik, psixologik maslahat, psixokorreksion, psixoprofilaktika, psixologik ma’rifat tadbirlar va psixologiya ixtisosligi bo‘yicha ilmiy-tadqiqot jarayonlari.

 

4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5210200 – Psixologiya (umumiy psixologiya) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr o‘zining psixologik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

·         Ilmiy-tadqiqot;

·         Tashkiliy boshqaruv;

·         Konstalting xizmati;

·         Ta’lim muassasalarida ilmiy-pedagogik va amaliy psixologik (o‘rnatilgan tartibdi) faoliyati, ijtimoiy va jamoa sohasidagi faoliyati kabilarni o‘z ichiga oladi;

·          

·         Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi

·          

·          4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5210200 – Psixologiya (umumiy psixologiya)  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr ta’lim dasturini o‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak:

·         Maktabgacha va umumiy o‘rta ta’lm maktablarida amaliyotchi psixolog maktabdan tashqari ta’lim tizimida amaliyotchi psixolog va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’lim tizimida amaliyotchi psixolog va psixologiya fani bo‘yicha o‘qituvchi sifatida faoliyat ko‘rsatadi;

·         Ta’lim tizimida kabinet mudiri metodist, labarant va unga tenglashtirilgan lavozimlarda ishlash;

·         Ijtimoiy-gumanitar yo‘nalishidagi ilmiy tadqiqot tashkilotlarda kichik ilmiy xodim bo‘lib ishlash;

·         Har xil shakldagi mulk sanoat va biznes tashkilotlarida psixolog-menejer, amaliyotchi psixolog

·         reklama agenti sifatida ishlash;

·         Turli tadbirkorlik sub’ektlarida nodavlat, notijorat va jamoat tashkilotlarida hamda boshqa muassasalarda;

·         Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari hamda joylardagi ma’naviyat va ma’rifat markazlarida ishlash;

·          

·          

·         O‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish va psixologik-pedagogik Respublika tashxis markazi, reablitatsiya markazlari, sport jamoalari, xususiy psixologik xizmat ko‘rsatish markazlari, Mudofaa vazirligi harbiy bo‘limlari va huquqni muhofaza qilish idoralarida psixologik xizmatni tashkil etish.O`quv me`yoriy hujjatlar
Мутахассисликка кир ишчи 2018-19.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

Умумий 2018-2019 Пс.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

1 курс Экспериментал психология ва практикум.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

1-kurs uchun Umumiy psixodiagnostika tayyor.doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

1 kurs ШАХСЛАРАРО.doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

экспериментал.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

Умумий психология 2018 2-курс ПС .rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

Umumiy psixodiagnostika 2-rurs.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

2 курс СП.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

2- kurs СПТ.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

Taraqqioit 2-kurs.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

2 курс Psixologik tadqiqot natijalarini qayta ishlash metodlari va texnologiyalari.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3-курс Умумий психология ПС.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3-курс экспер.психология ва практикум.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3kurs Individual va guruhiy konsultatsiya.doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

Пед ва ПУМ Пс 2017-18.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3 kurs uchun psixokorreksiya 2018.doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

Психология тарихи 4-курс.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

4-курс психология методологияси.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

4 kurs uchun Konsultativ psixologiya va psixokorreksiya 2018.doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

4 kurs uchun Tibbiyot psixologiyasi.doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

меҳнат ва муҳандислик.doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

мотивация ишчи 4-курс .rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

4 курс юридик психология.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

4-kurs uchun менежмент .rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

4-курс Шахнинг ахборот хавсизлигини таъминлаш.doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

5210200-Психология (умумий психология).PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

umumiy ped.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

umumiy psix.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Амалий ўзбек. ДТИЮ.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Анатомия. одам генетикаси.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

МЕДИАСАВОДХОНЛИК ФАН ДАСТУРИ 2022.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

ЎзЭЯТарих_ФАН_Дастури_17_08_22_ЭНГ_Охирги.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Фалсафа фан дастури.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

фан дастур мутахассис.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

фан дастур тасвир.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich