5111000 - Kasb ta’limi (Dizayn)O`quv me`yoriy hujjatlar
nalishining malaka talablari.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5111000- касб таьлими УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

3Д технологиялари.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

111 КП намунавий (Lotincha)+.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

lim metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Ахборот хавфсизлиги.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Веб дастурлаш ва дизайн.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

КГ ва Д ихтисослиги фанларини укитиш методикаси.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Компютер графикаси.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Компютерли анимация.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Электрон таълим ресурсларини яратиш технологиялари.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

касб таьлими практикуми 1 курс.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

касб таьлими практикуми 1 курс.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

quv dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

quv dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

quv dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

nalishining malaka talablari.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Dizayn tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Dizayn tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Materialshunoslik Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Materialshunoslik Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Materialshunoslik Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

at tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

at tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

at tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

5111000- касб таьлими УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5150900- дизайн УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111000-Касб таълими (5150900-Дизайн (кастюм)).pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-касбий педагогика.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

at tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.08-Chiztasvir va rangtasvir Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

quv dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.09-Materialshunoslik Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.10-Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.11-муҳандислик.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.02-Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.03-Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

lim praktikumi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.05-Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.06-Dizayn tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich