5111000 - Kasb ta’limi (Dizayn)O`quv me`yoriy hujjatlar
nalishining malaka talablari.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5111000- касб таьлими УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

3Д технологиялари.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

111 КП намунавий (Lotincha)+.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

lim metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Ахборот хавфсизлиги.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Веб дастурлаш ва дизайн.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

КГ ва Д ихтисослиги фанларини укитиш методикаси.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Компютер графикаси.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Компютерли анимация.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Электрон таълим ресурсларини яратиш технологиялари.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

касб таьлими практикуми 1 курс.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

касб таьлими практикуми 1 курс.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

quv dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

quv dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

quv dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

nalishining malaka talablari.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Dizayn tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Dizayn tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Materialshunoslik Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Materialshunoslik Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Materialshunoslik Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

at tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

at tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

at tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

5111000- касб таьлими УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5150900- дизайн УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111000-Касб таълими (5150900-Дизайн (кастюм)).pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-касбий педагогика.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

at tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.08-Chiztasvir va rangtasvir Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

quv dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.09-Materialshunoslik Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.10-Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.11-муҳандислик.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.02-Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.03-Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

lim praktikumi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.05-Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.06-Dizayn tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich