5111000 - Kasb ta’limi (Dizayn)O`quv me`yoriy hujjatlar
nalishining malaka talablari.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5111000- касб таьлими УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

3Д технологиялари.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

111 КП намунавий (Lotincha)+.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

lim metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Ахборот хавфсизлиги.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Веб дастурлаш ва дизайн.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

КГ ва Д ихтисослиги фанларини укитиш методикаси.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Компютер графикаси.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Компютерли анимация.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Электрон таълим ресурсларини яратиш технологиялари.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

касб таьлими практикуми 1 курс.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

касб таьлими практикуми 1 курс.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

quv dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

quv dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

quv dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

nalishining malaka talablari.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Dizayn tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Dizayn tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Materialshunoslik Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Materialshunoslik Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Materialshunoslik Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

at tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

at tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

at tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович

5111000- касб таьлими УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5150900- дизайн УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111000-Касб таълими (5150900-Дизайн (кастюм)).pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-касбий педагогика.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

at tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.08-Chiztasvir va rangtasvir Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

quv dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.09-Materialshunoslik Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.10-Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.11-муҳандислик.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.02-Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.03-Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

lim praktikumi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.05-Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.06-Dizayn tarixi Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60112300 - Технологик таълим.xls
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

43.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Amaliy Mexanika.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

lchov asboblari.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Elektromantaj ishlari.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Elektronika asoslari.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Elektrotexnika asoslari.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Fizika.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Gidravlika.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Hayot faoliyati va xavfsizligi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Issiqlik texnikasi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

naltirish.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

lim metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

limi Praktikumi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Kasbiy kom.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Kompozit materiallar.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Kompozit materiallar.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Maishiy Elektr jihozlari.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Mashina chidamligi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Materiallarni kesib ishlash nazariyasi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Materialshunoslik va konstrukssion materiallar.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Mehnat muxofazasi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Metal qirqish dastgohlari.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Metrologiya.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Muqobil energiya.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Mutaxassislik fanlari.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

quv ustaxonalari elektir Energiya taminoti.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

limda loyihalash.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Robototexnika.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Sanoat iishlab chiqarish.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

lim.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Tadbirkorlik faoliyati.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

lim texnologiyalari.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Tarbiyaviy ish metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

TExnik chizmachilik.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Texnik Estetika.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Texnik IJodkorlik va dizayn.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Texnik Mexanika.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Texnologik jarayonlarini loyihalash.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

lim metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Texnologiya va dizayn.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Tugarak ishlarini tashkil etish.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

ZAmonaviy Materialshunoslik.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Zamonaviy Mekroelektronika.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich