Joriy etishga tayyor innovatsion ishlanmalar

Universitetda professor-o‘qituvchilarning ilmiy ijodiy ishlanmalarini amaliyotga tatbiq etish asosan intellektual mulk agentligidan olingan guvohnomalar, tayyorlangan darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar, monografiyalar va maqolalarda o‘z aksini topgan. Quyida ushbu nashr ishlarining ayrimlari ilova qilingan