Xalqaro ma'lumotlar bazalari

 

     
     

Bugungi kunda elektron texnologiyalardan foydalanmasdan deyarli barcha intellektual faoliyat deyarli mumkin emas, chunki dolzarb ilmiy, texnik va tijorat ma'lumotlari bilan tanishish uchun zamonaviy axborotni qo'llab-quvvatlash tizimi zarur. Universitetlar, tadqiqot tashkilotlari, ilmiy uyushmalar va jamiyatlar o'zlarining materiallarini internetga (pulli va bepul asosda) tayyorlamoqdalar.
O'tgan asrning o'rtalaridan boshlab G'arbda yaratilgan elektron ma'lumotlar bazalari tadqiqotlarda, dissertatsiyalarda, patentlarda va ilmiy-texnik hujjatlarning boshqa turlarida ilmiy va texnik hisobotlarning deyarli barcha eng nufuzli ilmiy jurnallaridan nashr etilgan.