511900 - Psixologiya (O`zbek-Belarus)O`quv me`yoriy hujjatlar
4-kurs uchun Maxsus ps.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ