2019-yilda Toshkent davlat pedagogika universitetitda o‘tkaziladigan konferensiyalar ro‘yxati

Xalqaro ilmiy konferensiyalar:

 

T/r

Konferensiya nomi

O‘tkazishga mas’ul

Konferensiya o‘tkazish vaqti va joyi

Ishtirokchilar soni

Jami

Shu jumladan xorijiy ishtirokchi lar

1

Maktabgacha ta’limda davlat va nodavlat sektorini rivojlantirish: yangi shakllar va ta’lim mazmuni

X.Qodirov

 

Toshkent shahri,

20-aprel

200

10

2

Alohida yordamga muhtoj bolalar-mahsus va inklyuziv ta’limning dolzarb muammolari

N.Kamilova

 

Toshkent shahri,

26-aprel

100

10

 

 

Respublika miqyosida o‘tkaziladigan konferensiyalar:

 

T/r

Konferensiya nomi

Mas’ul fakultet

O‘tkazish joyi va muddati

Konferensiya ni o‘tkazishga ma’sullar

Ishti rokchi lar soni

1

Biologiya fani rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari

Tabiiy fanlar

Toshkent shahri, 2019- yil 12- mart

Q.Saparov.

D.Mamatqulov

80

2

Axborot ta’lim makonini takomillashtirishda axborot resurslari va texnologiyalari  integratsiyasi

Fizika matematika

Toshkent shahri, 2019- yil 15- aprel

G‘.Jabbarov

S.Tursunov

250

3

Fizika va zamonaviy  astronomiya: innovatsion o‘qitishning yangi modellarini yaratish

Fizika matematika

Toshkent shahri,

2019- yil

16- aprel

G‘.Jabbarov

O.Do‘smatov

120

4

Maxsus pedagoglarni tayyorlash istiqbollari: qo‘shimcha ta’lim va ijtimoiy moslashish masalalari

Defektologiya

Toshkent shahri, 2019- yil 19- aprel

N.Kamilova

N.Abidova

100

5

Boshlang‘ich ta’limda integratsiyaviy – innovatsion yondashuvlar

Boshlang‘ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish

Toshkent shahri, 2019- yil 6- may

A.Akromov

A.Xolikov

150

6

Ilmiy va innovatsion faoliyatni tijoratlashtirishda intellektual investitsiyalar

Innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo‘limi

Toshkent shahri, 2019- yil 19- may

B.Abdullayeva

G.Ergasheva

180

7

Musiqiy ta’limning pedagogik, psixologik va falsafiy talqini

Boshlang‘ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish

Toshkent shahri, 2019- yil 20-oktyabr

A.Akromov

Q.Panjiyev

200

8

O‘zbekistonning jahon xamjamiyatiga integratsiyalashish jarayonlari

Tarix

Toshkent shahri, 2019- yil 9-noyabr

V.Ishkuvvatov

E.Nuriddinov

150

9

Shaxsda ilmiy dunyoqarash rivojlanishining psixologik imkoniyatlari va tarbiyaviy hujjatlar

Pedagogika

Toshkent shahri, 2019- yil 16- noyabr

X.Qodirov

N.Xalilova

150

 

2019-yilda Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot institutida  o‘tkaziladigan respublika miqyosida o‘tkaziladigan konferensiyalar rejasi

 

T/r

Konferensiya nomi

O‘tkazishga mas’ul

Konferensiya o‘tkazish vaqti va joyi

Ishtirok chilar soni

1

O‘zbekistonda pedagogika fani va uning istiqbollari

N.Taylakov,

R.Djurayev

Toshkent shahri,

25-26 aprel

150

2

Voyaga yetmaganlar o‘rtasida jinoyatchilik va xuquqbuzarliklarning bartaraf etishning  ijtimoiy pedagogik va xuquqiy asoslari

N.Taylakov,

R.Djurayev

Toshkent shahri,

24-25 may

150