5110100 - Matematika o`qitish metodikasi

5110100 – Matematika о‘qitish metodikasi   –  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun matematika bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

   5110100 – Matematika о‘qitish metodikasi  ta’lim yо‘nalishi

bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110100 – Matematika о‘qitish metodikasi   –  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun matematika bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5110100 – Matematika о‘qitish metodikasi ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarining kasbiy faoliyati obyektlari – umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, matematik usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110100-Matematika о‘qitish metodikasi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlarning о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr kasbiy faoliyatining muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110100 – Matematika о‘qitish metodikasi  ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida matematika о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -        о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlari bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.  O`quv me`yoriy hujjatlar
5110100-Математика ўқитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Ибрагимова Дилдора

Umumiy pedagogika Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

алгебра ва сонлар назарияси.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

валеология 2018.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

геометрия.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

ехтимоллар назарияси ва математик статистика.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

ёш физиологияси ва гигиенаси.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

математика бакалавр мт.PDF - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

математик анализ.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

МАТЕМАТИКА ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Матматикадан мисол масалалар ечиш.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Янги фан дастури 1-курс 2018умумий психология2.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5110100-Математика ўқитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

5110100-Математика укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

quv reja 2018-2019.rar - O`quv rejalari
by Джаббаров Ғайрат Фархадович

валеология 2018.PDF - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

ёш физиологияси ва гигиенаси.PDF - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

математика бакалавр мт.PDF - Davlat ta`lim standartlari
by Акмалов Аббос

магистр матем.PDF - Malaka talablari
by Акмалов Аббос

математика бакалавр мт.PDF - Malaka talablari
by Акмалов Аббос

5110100-Математика ўқитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Акмалов Аббос

5А110101-Аник ва табиий фанларни укитиш методикаси(математика) УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Акмалов Аббос

5А110101-Аник ва табиий фанларни укитиш методикаси(математика) УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Акмалов Аббос

5110100-Математика ўқитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Акмалов Аббос

5А110101-Аник ва табиий фанларни укитиш методикаси(математика) УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Акмалов Аббос

5110100-Математика ўқитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Акмалов Аббос

МАТЕМАТИКА ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ.PDF - Fan dasturlari
by Акмалов Аббос

Матматикадан мисол масалалар ечиш.PDF - Fan dasturlari
by Акмалов Аббос

2018-2019 ишчи дасту оригинал.rar - Fan dasturlari
by Акмалов Аббос

бакалавр 1 курс.rar - Fan dasturlari
by Акмалов Аббос

бакалавр 2 курс.rar - Fan dasturlari
by Акмалов Аббос

МУМ 3 kurs.rar - Fan dasturlari
by Акмалов Аббос

5110100-Математика ўқитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110100-Математика укитиш методикаси.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110100-Математика ўқитиш методикаси-2017.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-матматикадан мисол масалалар ечиш-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-эхтимоллар назарияси ва математик статистика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.06-геометрия-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-алгебра ва сонлар назарияси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-математик анализ-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.03-математика укитиш методикаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.10-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110100-Математика ва информатика 2020.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110100-Математика ва информатикаМТ 2020.pdf - Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Фалсафа 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-Физика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-математик анализ 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Алгебра ва сонлар назарияси 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-геометрия 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-МЎМ 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Информатиканинг назарий асослари-2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-Алгоритмлаш ва дастурлаш2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09-Компьютер таъминоти-2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10-Тармоқ технологиялари2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.11-Информатика ўқит.мет-2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-Элементар математика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-функ анализ 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Эхтимоллар 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Компьютер графикаси ва веб дизайн-2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda