5110100 - Matematika o`qitish metodikasi

5110100 – Matematika о‘qitish metodikasi   –  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun matematika bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

   5110100 – Matematika о‘qitish metodikasi  ta’lim yо‘nalishi

bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110100 – Matematika о‘qitish metodikasi   –  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun matematika bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5110100 – Matematika о‘qitish metodikasi ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarining kasbiy faoliyati obyektlari – umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, matematik usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110100-Matematika о‘qitish metodikasi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlarning о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr kasbiy faoliyatining muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110100 – Matematika о‘qitish metodikasi  ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida matematika о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -        о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlari bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.  O`quv me`yoriy hujjatlar
5110100-Математика ўқитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Ибрагимова Дилдора

Umumiy pedagogika Fan dasturi.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

алгебра ва сонлар назарияси.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

валеология 2018.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

геометрия.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

ехтимоллар назарияси ва математик статистика.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

ёш физиологияси ва гигиенаси.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

математика бакалавр мт.PDF
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

математик анализ.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

МАТЕМАТИКА ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Матматикадан мисол масалалар ечиш.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Янги фан дастури 1-курс 2018умумий психология2.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5110100-Математика ўқитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

5110100-Математика укитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

quv reja 2018-2019.rar
O`quv rejalari
by Джаббаров Ғайрат Фархадович

валеология 2018.PDF
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

ёш физиологияси ва гигиенаси.PDF
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

математика бакалавр мт.PDF
Davlat ta`lim standartlari
by Акмалов Аббос

магистр матем.PDF
Malaka talablari
by Акмалов Аббос

математика бакалавр мт.PDF
Malaka talablari
by Акмалов Аббос

5110100-Математика ўқитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Акмалов Аббос

5А110101-Аник ва табиий фанларни укитиш методикаси(математика) УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Акмалов Аббос

5А110101-Аник ва табиий фанларни укитиш методикаси(математика) УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Акмалов Аббос

5110100-Математика ўқитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Акмалов Аббос

5А110101-Аник ва табиий фанларни укитиш методикаси(математика) УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Акмалов Аббос

5110100-Математика ўқитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Акмалов Аббос

МАТЕМАТИКА ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ.PDF
Fan dasturlari
by Акмалов Аббос

Матматикадан мисол масалалар ечиш.PDF
Fan dasturlari
by Акмалов Аббос

2018-2019 ишчи дасту оригинал.rar
Fan dasturlari
by Акмалов Аббос

бакалавр 1 курс.rar
Fan dasturlari
by Акмалов Аббос

бакалавр 2 курс.rar
Fan dasturlari
by Акмалов Аббос

МУМ 3 kurs.rar
Fan dasturlari
by Акмалов Аббос

5110100-Математика ўқитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110100-Математика укитиш методикаси.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110100-Математика ўқитиш методикаси-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-матматикадан мисол масалалар ечиш-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-эхтимоллар назарияси ва математик статистика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.06-геометрия-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-алгебра ва сонлар назарияси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-математик анализ-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.03-математика укитиш методикаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.10-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110100-Математика ва информатика 2020.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110100-Математика ва информатикаМТ 2020.pdf
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-Физика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-математик анализ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Алгебра ва сонлар назарияси 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-геометрия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-МЎМ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Информатиканинг назарий асослари-2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-Алгоритмлаш ва дастурлаш2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09-Компьютер таъминоти-2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10-Тармоқ технологиялари2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.11-Информатика ўқит.мет-2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-Элементар математика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-функ анализ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Эхтимоллар 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Компьютер графикаси ва веб дизайн-2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda