5110200 - Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

5110200 – Fizika va astronomiya  о‘qitish metodikasi   –umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun fizika va astronomiya bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5110200 – Fizika va astronomiya  о‘qitish metodikasi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110200 – Fizika va astronomiya  о‘qitish metodikasi   –umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun fizika va astronomiya bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5110200 – Fizika va astronomiya  о‘qitish metodikasi ta’lim yо‘nalishibakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, quyosh sistemasi  va galaktika qonunlari ,fizik hodisalar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110200- Fizika va astronomiya  ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi.   4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110200 – Fizika va astronomiya  о‘qitish metodikasi  ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida fizika va astronomiya  о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -        о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.O`quv me`yoriy hujjatlar
Skanowanie1.PDF
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

астрономия курси.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

назарий физика.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5110200-Физика ва астрономия уқитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

5150900- дизайн УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

5110200-Физика ва астрономия укитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

Малака талаблари 2018 бак.PDF
Malaka talablari
by Хужанов Эркин Бердиевич

ФАУМ фан дастури 2-курс 2018-2019.doc
Fan dasturlari
by Хужанов Эркин Бердиевич

Umumiy pedagogika fan dastur 11.07.2018.pdf
Fan dasturlari
by Ходжаев Бегзод

5110200-Физика ва астрономия уқитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110200-Физика ва астрономия укитиш методикаси.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110200-Физика ва астрономия ўқитиш методикаси-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-кимё-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-умумий физика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.06-назарий физика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-астрономия курси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110200_Физика_ва_астрономия_малака_талаблари 2020.PDF
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110200-Физика ва астрономия 2020.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-мат анализ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.10-Аналитик геом ва ЧА 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-Умумий физика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Назарий физика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-Астрономия курси 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Физика ўқитиш методикаси 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Астрономия ўқитиш мет 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-Электротехника ва радиоэлектрононика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Физикадан масалалар ечиш 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Физик жараёнларнинг комп.анимация 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Физика ва астрономия тарихи 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

60110700 fizikaa.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60110700_Физика_ва_астрономия_кечги.xls
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

umumiy psix.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Амалий ўзбек. ДТИЮ.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Аналитик геометрия ва чизиқли алгебра.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Математик анализ.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

МЕДИАСАВОДХОНЛИК ФАН ДАСТУРИ 2022.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

ЎзЭЯТарих_ФАН_Дастури_17_08_22_ЭНГ_Охирги.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Умумий физика I.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Умумтаълим мактабларида физикадан намойишли экспериментлар.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Фалсафа фан дастури.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Физик катталиклар ва доимийларни ўрганиш усуллари.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Элементар физиканинг танланган боблари.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich