5110200 - Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

5110200 – Fizika va astronomiya  о‘qitish metodikasi   –umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun fizika va astronomiya bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5110200 – Fizika va astronomiya  о‘qitish metodikasi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110200 – Fizika va astronomiya  о‘qitish metodikasi   –umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun fizika va astronomiya bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5110200 – Fizika va astronomiya  о‘qitish metodikasi ta’lim yо‘nalishibakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, quyosh sistemasi  va galaktika qonunlari ,fizik hodisalar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110200- Fizika va astronomiya  ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi.   4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110200 – Fizika va astronomiya  о‘qitish metodikasi  ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida fizika va astronomiya  о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -        о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.O`quv me`yoriy hujjatlar
Skanowanie1.PDF
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

астрономия курси.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

назарий физика.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5110200-Физика ва астрономия уқитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

5150900- дизайн УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

5110200-Физика ва астрономия укитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

Малака талаблари 2018 бак.PDF
Malaka talablari
by Хужанов Эркин Бердиевич

ФАУМ фан дастури 2-курс 2018-2019.doc
Fan dasturlari
by Хужанов Эркин Бердиевич

Umumiy pedagogika fan dastur 11.07.2018.pdf
Fan dasturlari
by Ходжаев Бегзод

5110200-Физика ва астрономия уқитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110200-Физика ва астрономия укитиш методикаси.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110200-Физика ва астрономия ўқитиш методикаси-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-кимё-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-умумий физика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.06-назарий физика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-астрономия курси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110200_Физика_ва_астрономия_малака_талаблари 2020.PDF
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110200-Физика ва астрономия 2020.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-мат анализ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.10-Аналитик геом ва ЧА 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-Умумий физика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Назарий физика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-Астрономия курси 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Физика ўқитиш методикаси 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Астрономия ўқитиш мет 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-Электротехника ва радиоэлектрононика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Физикадан масалалар ечиш 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Физик жараёнларнинг комп.анимация 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Физика ва астрономия тарихи 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda