5110300 - Kimyo o`qitish metodikasi

5110300 – Kimyo o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun matematika bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

 

5110300 – Kimyo o‘qitish metodikasi  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110300 – Kimyo o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun matematika bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari 5110300 – Kimyo o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, o‘quvchilar, o‘quv-tarbiya jarayoni, o‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, kimyoviy usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110300-Kimyo o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr o‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

·         o‘qituvchilik;

·         tarbiyachilik;

·         o‘quv-metodik;

·         ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110300 – Kimyo o‘qitish metodikasi  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr ta’lim dasturini o‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        o‘qituvchilik: umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida matematika o‘qituvchisi bo‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bo‘lib ishlash; -        o‘quv-metodik: mos ta’lim yo‘nalishlar bo‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bo‘lib ishlash va boshqalar.O`quv me`yoriy hujjatlar
quv reja 2017.pdf - O`quv rejalari
by Сапаров Каландар Абдуллаевич

++5110300-кимё укитиш методикаси УР_С 18-19 18.08.2018.xlsx - O`quv rejalari
by Искандаров Айбек Юлдашевич

malaka talab pdf.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

2.05-Аnalitik kimyo-2018.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

qitish metodikasi 3 kurs.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

2.03-Umumiy kimyo-2018 (1).pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

2.04.Anorganik kimyo-2018++.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

2.07- Polimerlar kimyosi, fan dasturi-2018..pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

2.09 kimyoviy texnologiya.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

3.01 fizik-kooloid kimyo.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

3.02KMEM fan dastur 2018.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

3.04 ekologik kimyo.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

3.05Kimyodan eksperiment o`tkazish metodikasi dastur 2.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

3.06 kimyo tarixi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5110300-Киме уқитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

5110300-Киме укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

5110300-Киме уқитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110300-Кимё укитиш методикаси.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110300-Кимё ўқитиш методикаси-2017.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-математика.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.03-умумий кимё-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-анорганик кимё-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-аналитик кимё-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.06-органик кимё-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-полимерлар кимёси-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.08-кимё укитиш методикаси-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.09-кимёвий технология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-физик-коллоид кимё-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.02-кимёдан масалалар ечиш методикаси-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.03-комплекс бирикмалар кимёси-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.04-экологик кимё-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.05-экспериментлар утказиш методикаси-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.06-кимё тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110300-Кимё 2020.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110300 Kimyo malaka talab 2020 1-kurs.pdf - Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-олий математика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03. Умумий кимё 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04. Анорганик кимё 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05.Органик кимё + 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06. Analitik kimyo + янги 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

qitish metodikasi. + 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08.Kimyoviy texnologiya 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09- Полимер.к,фан.дастур-2020 (2).pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10.Физик-коллоид кимё 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01.КМЕМ фан даст. 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02.Koмплекс бирикмалар кимёси 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03.Биокимё фан дастури 2020-2021.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04.Kimyoni_o’qitishda_zamonaviy_texnologiyalar 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.05.Кимё тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda