5110300 - Kimyo o`qitish metodikasi

5110300 – Kimyo o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun matematika bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

 

5110300 – Kimyo o‘qitish metodikasi  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110300 – Kimyo o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun matematika bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari 5110300 – Kimyo o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, o‘quvchilar, o‘quv-tarbiya jarayoni, o‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, kimyoviy usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110300-Kimyo o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr o‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

·         o‘qituvchilik;

·         tarbiyachilik;

·         o‘quv-metodik;

·         ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110300 – Kimyo o‘qitish metodikasi  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr ta’lim dasturini o‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        o‘qituvchilik: umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida matematika o‘qituvchisi bo‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bo‘lib ishlash; -        o‘quv-metodik: mos ta’lim yo‘nalishlar bo‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bo‘lib ishlash va boshqalar.O`quv me`yoriy hujjatlar
quv reja 2017.pdf
O`quv rejalari
by Сапаров Каландар Абдуллаевич

++5110300-кимё укитиш методикаси УР_С 18-19 18.08.2018.xlsx
O`quv rejalari
by Бердиқулов Равшанжон Шавкатович

malaka talab pdf.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

2.05-Аnalitik kimyo-2018.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

qitish metodikasi 3 kurs.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

2.03-Umumiy kimyo-2018 (1).pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

2.04.Anorganik kimyo-2018++.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

2.07- Polimerlar kimyosi, fan dasturi-2018..pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

qitish metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

2.09 kimyoviy texnologiya.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

3.01 fizik-kooloid kimyo.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

3.02KMEM fan dastur 2018.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

3.04 ekologik kimyo.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

3.05Kimyodan eksperiment o`tkazish metodikasi dastur 2.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

3.06 kimyo tarixi.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5110300-Киме уқитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

5110300-Киме укитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

5110300-Киме уқитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110300-Кимё укитиш методикаси.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110300-Кимё ўқитиш методикаси-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-математика.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.03-умумий кимё-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-анорганик кимё-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-аналитик кимё-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.06-органик кимё-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-полимерлар кимёси-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.08-кимё укитиш методикаси-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.09-кимёвий технология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-физик-коллоид кимё-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.02-кимёдан масалалар ечиш методикаси-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.03-комплекс бирикмалар кимёси-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.04-экологик кимё-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.05-экспериментлар утказиш методикаси-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.06-кимё тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110300-Кимё 2020.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110300 Kimyo malaka talab 2020 1-kurs.pdf
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-олий математика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03. Умумий кимё 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04. Анорганик кимё 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05.Органик кимё + 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06. Analitik kimyo + янги 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

qitish metodikasi. + 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08.Kimyoviy texnologiya 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09- Полимер.к,фан.дастур-2020 (2).pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10.Физик-коллоид кимё 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01.КМЕМ фан даст. 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02.Koмплекс бирикмалар кимёси 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03.Биокимё фан дастури 2020-2021.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04.Kimyoni_o’qitishda_zamonaviy_texnologiyalar 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.05.Кимё тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

60110800 - kimyo.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60110800-Кимё_кечки.xls
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

BD-1-kurs-Kimyo tarixi -(22-23).pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

BD-1-kurs-Kimyodan havfsizlik texnikasi -(22-23).pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

BD-1-kurs-Kimyoviy hisoblash -(22-23).pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

BD-1-kurs-Umumiy kimyo -(22-23).pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Mediasavodxonlik_va_axborot_madaniyati.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Амалий ўзбек(рус) тили. ДТИЮ.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Касбий сохада хорижий тиллар.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Касбий сохада хорижий тиллар.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Таълим сохасида математика.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Ўзбекистоннинг энг янги тарихи.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Умумий психология.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Фалсафа.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich