5110400 - Biologiya o`qitish metodikasi

5110400 – Biologiya o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun matematika bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

 

5110400 – Biologiya  o‘qitish  metodikasi  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110400 – Biologiya o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun matematika bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari 5110400 – Biologiya o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, o‘quvchilar, o‘quv-tarbiya jarayoni, o‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110400- Biologiya ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr o‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • o‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • o‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110400 – Biologiya o‘qitish metodikasi  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr ta’lim dasturini o‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        o‘qituvchilik: umumiy o‘rta ta’lim, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida  biologiya o‘qituvchisi bo‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy o‘rta ta’lim, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bo‘lib ishlash; -        o‘quv-metodik: mos ta’lim yo‘nalishlar bo‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bo‘lib ishlash va boshqalar.

 

 O`quv me`yoriy hujjatlar
5110400 Биология укитиш методикаси-16.pdf - Malaka talablari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович

5110400- БЎМ-17.pdf - Malaka talablari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович

5110400-Биолигия укитиш методикаси УР-16.pdf - O`quv rejalari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович

5110400 Биология укитиш методикаси.pdf - Malaka talablari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

quv reja 2017.pdf - O`quv rejalari
by Сапаров Каландар Абдуллаевич

qitish metodikasi(2-kurs).PDF - O`quv rejalari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

5110400 – Биология ў?итиш методикаси-2017.pdf - Malaka talablari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

5110400 - Биология.pdf - Malaka talablari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

M.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Biologiyadan masala va mashqlar yechish.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

qitish texnalogiyalari.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Biologiyaning kanseptual asoslari.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Genetika va evalyutsion talimot.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Ilmiy tatqiqot faoliyati asoslari.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Organik olamning rivojlanishi va antropologiyasi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5110400- Биология укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

5110400- Биология укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

qitish metodikasi(4-kurs).PDF - O`quv rejalari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

qitish metodikasi(3-kurs).PDF - O`quv rejalari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

qitish metodikasi(1-kurs).PDF - O`quv rejalari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

M.pdf - Malaka talablari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович

Biologiyadan masala va mashqlar yechish.pdf - Fan dasturlari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович

qitish texnalogiyalari.pdf - Fan dasturlari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович

Genetika va evalyutsion talimot.pdf - Fan dasturlari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович

одам анатомияси ва физиологияси 2018.PDF - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

Ривожланиш ишчи рус 2-курс.doc - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

Зоол.рус. прогр.2018.docx - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

Ривожланиш ишчи 2-курс.doc - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

Ривожланиш ишчи узб 1 -курс.docx - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

Ривожланиш рус 1- курс.docx - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

ЭТМК БУМ фан 2018.rar - Fan dasturlari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

Ботаника фан 2018.rar - Fan dasturlari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

Биологик кимё ва М Б.rar - Fan dasturlari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

К.х. биол асос.rar - Fan dasturlari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

Zoologiya.PDF - Davlat ta`lim standartlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

Rivojlanish biologiyasi.PDF - Davlat ta`lim standartlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

5110400- Биология укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110400-Биолигия укитиш методикаси.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110400 – Биология ўқитиш методикаси-2017.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-математика.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.10-Физика (био, геог).PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-ботаника-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-зоология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-генетика. эволюцион таълимот-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.08-биология укитиш методикаси-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-биология укит.техн. ва лойих.-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.02-биологиядан масал ва машклар ечиш-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.06-илмий тадкикот асослари-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

БУМ малака талаби 2018.pdf - Malaka talablari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

5110400- Биология укитиш методикаси УР-1-курс.PDF - O`quv rejalari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

5110400- Биология укитиш методикаси УР-2-курс.PDF - O`quv rejalari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

еш физиол-19.pdf - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

зоология-2018.PDF - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

img013.jpg - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

img353.jpg - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

M.pdf - Malaka talablari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

M.pdf - Malaka talablari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

M.pdf - Malaka talablari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

5110400-Biologiya malaka talab 2020 (2).pdf - Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110400-Биология 2020.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК Биология фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-олий матемаика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-Ривожланиш биологияси дастур 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Ботаника фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-Зоология ўқув дастури. 2021 й 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Одам_анатомия_ва_физиологияси_БЎМ 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-генетика ва селексия асослари фан дастури 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-Биология ўқитиш методикаси фан дастури 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09-Биологик кимё ва 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-биологи ўқитиш технологияси ва лойихалаш 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Биологиядан масала ва машқ ечиш фан дастури 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Иммунология.Биотехнология фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Кишлок хужа фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1-kurs Biologiya.pdf - O`quv rejalari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

2.03-Ривожланиш биологияси дастур.pdf - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

2.05-Зоология ўқув дастури. 2021 й.pdf - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

2.06-Одам_анатомия_ва_физиологияси_БЎМ.pdf - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

3.03-Иммунология.Биотехнология фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА