5110400 - Biologiya o`qitish metodikasi

5110400 – Biologiya o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun matematika bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

 

5110400 – Biologiya  o‘qitish  metodikasi  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110400 – Biologiya o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun matematika bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari 5110400 – Biologiya o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, o‘quvchilar, o‘quv-tarbiya jarayoni, o‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110400- Biologiya ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr o‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • o‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • o‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110400 – Biologiya o‘qitish metodikasi  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr ta’lim dasturini o‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        o‘qituvchilik: umumiy o‘rta ta’lim, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida  biologiya o‘qituvchisi bo‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy o‘rta ta’lim, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bo‘lib ishlash; -        o‘quv-metodik: mos ta’lim yo‘nalishlar bo‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bo‘lib ishlash va boshqalar.

 

 O`quv me`yoriy hujjatlar
5110400 Биология укитиш методикаси-16.pdf
Malaka talablari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович

5110400- БЎМ-17.pdf
Malaka talablari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович

5110400-Биолигия укитиш методикаси УР-16.pdf
O`quv rejalari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович

5110400 Биология укитиш методикаси.pdf
Malaka talablari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

quv reja 2017.pdf
O`quv rejalari
by Сапаров Каландар Абдуллаевич

qitish metodikasi(2-kurs).PDF
O`quv rejalari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

5110400 – Биология ў?итиш методикаси-2017.pdf
Malaka talablari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

5110400 - Биология.pdf
Malaka talablari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

M.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

qitish metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Biologiyadan masala va mashqlar yechish.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

qitish texnalogiyalari.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Biologiyaning kanseptual asoslari.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Genetika va evalyutsion talimot.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Ilmiy tatqiqot faoliyati asoslari.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

qitish metodikasi.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Organik olamning rivojlanishi va antropologiyasi.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5110400- Биология укитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

5110400- Биология укитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

qitish metodikasi(4-kurs).PDF
O`quv rejalari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

qitish metodikasi(3-kurs).PDF
O`quv rejalari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

qitish metodikasi(1-kurs).PDF
O`quv rejalari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

M.pdf
Malaka talablari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович

Biologiyadan masala va mashqlar yechish.pdf
Fan dasturlari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович

qitish texnalogiyalari.pdf
Fan dasturlari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович

Genetika va evalyutsion talimot.pdf
Fan dasturlari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович

одам анатомияси ва физиологияси 2018.PDF
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

Ривожланиш ишчи рус 2-курс.doc
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

Зоол.рус. прогр.2018.docx
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

Ривожланиш ишчи 2-курс.doc
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

Ривожланиш ишчи узб 1 -курс.docx
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

Ривожланиш рус 1- курс.docx
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

ЭТМК БУМ фан 2018.rar
Fan dasturlari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

Ботаника фан 2018.rar
Fan dasturlari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

Биологик кимё ва М Б.rar
Fan dasturlari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

К.х. биол асос.rar
Fan dasturlari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

Zoologiya.PDF
Davlat ta`lim standartlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

Rivojlanish biologiyasi.PDF
Davlat ta`lim standartlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

5110400- Биология укитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110400-Биолигия укитиш методикаси.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110400 – Биология ўқитиш методикаси-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-математика.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.10-Физика (био, геог).PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-ботаника-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-зоология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-генетика. эволюцион таълимот-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.08-биология укитиш методикаси-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-биология укит.техн. ва лойих.-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.02-биологиядан масал ва машклар ечиш-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.06-илмий тадкикот асослари-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

БУМ малака талаби 2018.pdf
Malaka talablari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

5110400- Биология укитиш методикаси УР-1-курс.PDF
O`quv rejalari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

5110400- Биология укитиш методикаси УР-2-курс.PDF
O`quv rejalari
by Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich

еш физиол-19.pdf
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

зоология-2018.PDF
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

img013.jpg
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

img353.jpg
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

M.pdf
Malaka talablari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

M.pdf
Malaka talablari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

M.pdf
Malaka talablari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

5110400-Biologiya malaka talab 2020 (2).pdf
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110400-Биология 2020.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК Биология фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-олий матемаика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-Ривожланиш биологияси дастур 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Ботаника фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-Зоология ўқув дастури. 2021 й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Одам_анатомия_ва_физиологияси_БЎМ 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-генетика ва селексия асослари фан дастури 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-Биология ўқитиш методикаси фан дастури 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09-Биологик кимё ва 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-биологи ўқитиш технологияси ва лойихалаш 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Биологиядан масала ва машқ ечиш фан дастури 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Иммунология.Биотехнология фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Кишлок хужа фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1-kurs Biologiya.pdf
O`quv rejalari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

2.03-Ривожланиш биологияси дастур.pdf
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

2.05-Зоология ўқув дастури. 2021 й.pdf
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

2.06-Одам_анатомия_ва_физиологияси_БЎМ.pdf
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

3.03-Иммунология.Биотехнология фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

60110900 - biologiya.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60110900_Биология_кечги.xls
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60110900-Биология сиртқи.xls
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Botanika 1-kurs.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Mediasavodxonlik_va_axborot_madaniyati.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Амалий ўзбек(рус) тили. ДТИЮ.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Аник_ва_табиий_йуналишларда_хорижий_тиллар.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Ахборот технологиялари.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Диншунослик.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Касбий сохада хорижий тиллар.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Маданиятшунослик.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Таълим сохасида математика.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Ўзбекистоннинг энг янги тарихи.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Умумий педагогика.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Умумий психология.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Фалсафа.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich