5110600 - Tarix o`qitish metodikasi

5110600 – Tarix o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun tarix bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

 

5110600 – Tarix o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110600 – Tarix o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun tarix bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari 5110600 – Tarix o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, muzeylar, arxivlar, o‘quvchilar, o‘quv-tarbiya jarayoni, o‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, matematik usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110600-Tarix ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr o‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • o‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • o‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110600 – Tarix  o‘qitish metodikasi  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr ta’lim dasturini o‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        o‘qituvchilik: umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida tarix o‘qituvchisi bo‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bo‘lib ishlash; -        o‘quv-metodik: mos ta’lim yo‘nalishlar bo‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo‘lib ishlash; -        ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bo‘lib ishlash; -        muzeylarda: ekskursovod, ilmiy xodim, saqlovchi bo‘lib ishlash; davlat arxivlarda:ilmiy xodim, saqlovchi, arxivarius bo‘lib ishlash va boshqalar.

 

 O`quv me`yoriy hujjatlar
Педагогика таълим сохаси -ДТС-2015 Государственный стандарт Узбекистана.pdf
Davlat ta`lim standartlari
by Бабаходжаева Лола Маратовна

qitish metodikasi malaka talablari.pdf
Malaka talablari
by Бабаходжаева Лола Маратовна

5110600-тарих укитиш методикаси.pdf
O`quv rejalari
by Бабаходжаева Лола Маратовна

5111600-миллий гоя, маънавият асослари ва хукук таълими.pdf
O`quv rejalari
by Бабаходжаева Лола Маратовна

5112200-иктисодий билим асослари укитиш методикаси.pdf
O`quv rejalari
by Бабаходжаева Лола Маратовна

5110600-Тарих укитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

Археология.Этнология Фан дастури 2018.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Ёрдамчи тарих фанлари Фан дустури 2018.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Жахон тар. Фан дастури 2018.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Жахон цив-ялари тарихи Фан дастури 2018.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Маркази Осиё геог Фан дастури 2018.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Ўзб тар Фан дастури 2018.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

+++ёш физиологияси ва гигиенаси.PDF
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

5110600-Тарих укитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110600-Тарих укитиш методикаси.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110600-Тарих ўқитиш методикаси-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.03-Жахон тар. Фан дастури 2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.06-Ёрдамчи тарих фанлари Фан дустури 2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

lkash va turizm. Fan dasturi 2018-19.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-Ўзбекистон тарихи Фан дастури 2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.03-Археология.Этнология Фан дастури 2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.04-Tarix fanining nazariy masalalari. Fan dasturi 2018-19.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.05-Mar Os qad yozma yodgor. Fan dast. 4 kurs 2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110600-Тарих малака талаблари 2020.PDF
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110600-Тарих 2020.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-олий математика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-Жахон тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04 Ўзбекистон тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-Ёрдамчи тарих 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-ТАРИХИЙ ГЕОГРАФИЯ 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Тарихий улкашунослик ва туризм 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-Манбашунослик тарихшунослик 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09 Тарих фанининг назарий асослари 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10 Ўзбек давлатчилиги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-ТАРИХ ВА ИЖТИМОИЙ ФАНЛАРНИ УКИТИШ МЕТОДИКАСИ 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02 Археология. Этнология 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Музейшунослик ва архившунослик 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04 Ўзбекистон шаҳарлари тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.05-МАРКАЗИЙ ОСИЁ ХАЛКЛАРИ ТАРИХИ 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

60111100 - Tarix.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60112500-maktab menejmenti.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60111100_Тарих_кечги.xls
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60111100-Тарих.xls
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Mediasavodxonlik_va_axborot_madaniyati.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

MOQYY fan dasturi 2022-23.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Амалий ўзбек(рус) тили. ДТИЮ.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Археология.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Ахборот технологиялари.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Ёрдамчи_тарих_Намуна_дастур_2022_avgust.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Жаҳон_тарихи_Фан_даст_2022_августь (1).pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Касбий сохада хорижий тиллар.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Марк_О_халклари_мад_тарихи_дастур.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Ўзб. тарихи.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Ўзбекистоннинг энг янги тарихи.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Умумий педагогика.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Умумий психология.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Фалсафа.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich