5110600 - Tarix o`qitish metodikasi

5110600 – Tarix o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun tarix bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

 

5110600 – Tarix o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110600 – Tarix o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun tarix bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari 5110600 – Tarix o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, muzeylar, arxivlar, o‘quvchilar, o‘quv-tarbiya jarayoni, o‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, matematik usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110600-Tarix ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr o‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • o‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • o‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110600 – Tarix  o‘qitish metodikasi  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr ta’lim dasturini o‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        o‘qituvchilik: umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida tarix o‘qituvchisi bo‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bo‘lib ishlash; -        o‘quv-metodik: mos ta’lim yo‘nalishlar bo‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo‘lib ishlash; -        ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bo‘lib ishlash; -        muzeylarda: ekskursovod, ilmiy xodim, saqlovchi bo‘lib ishlash; davlat arxivlarda:ilmiy xodim, saqlovchi, arxivarius bo‘lib ishlash va boshqalar.

 

 O`quv me`yoriy hujjatlar
Педагогика таълим сохаси -ДТС-2015 Государственный стандарт Узбекистана.pdf - Davlat ta`lim standartlari
by Бабаходжаева Лола Маратовна

qitish metodikasi malaka talablari.pdf - Malaka talablari
by Бабаходжаева Лола Маратовна

5110600-тарих укитиш методикаси.pdf - O`quv rejalari
by Бабаходжаева Лола Маратовна

5111600-миллий гоя, маънавият асослари ва хукук таълими.pdf - O`quv rejalari
by Бабаходжаева Лола Маратовна

5112200-иктисодий билим асослари укитиш методикаси.pdf - O`quv rejalari
by Бабаходжаева Лола Маратовна

5110600-Тарих укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

Археология.Этнология Фан дастури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Ёрдамчи тарих фанлари Фан дустури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Жахон тар. Фан дастури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Жахон цив-ялари тарихи Фан дастури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Маркази Осиё геог Фан дастури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Ўзб тар Фан дастури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

+++ёш физиологияси ва гигиенаси.PDF - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

5110600-Тарих укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110600-Тарих укитиш методикаси.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110600-Тарих ўқитиш методикаси-2017.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.03-Жахон тар. Фан дастури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.06-Ёрдамчи тарих фанлари Фан дустури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

lkash va turizm. Fan dasturi 2018-19.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-Ўзбекистон тарихи Фан дастури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.03-Археология.Этнология Фан дастури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.04-Tarix fanining nazariy masalalari. Fan dasturi 2018-19.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.05-Mar Os qad yozma yodgor. Fan dast. 4 kurs 2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110600-Тарих малака талаблари 2020.PDF - Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110600-Тарих 2020.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-олий математика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-Жахон тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04 Ўзбекистон тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-Ёрдамчи тарих 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-ТАРИХИЙ ГЕОГРАФИЯ 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Тарихий улкашунослик ва туризм 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-Манбашунослик тарихшунослик 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09 Тарих фанининг назарий асослари 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10 Ўзбек давлатчилиги тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-ТАРИХ ВА ИЖТИМОИЙ ФАНЛАРНИ УКИТИШ МЕТОДИКАСИ 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02 Археология. Этнология 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Музейшунослик ва архившунослик 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04 Ўзбекистон шаҳарлари тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.05-МАРКАЗИЙ ОСИЁ ХАЛКЛАРИ ТАРИХИ 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda