5110700 - Informatika o`qitish metodikasi

5110700 – Informatika o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb - hunar kollejlari uchun informatika va axborot texnologiyalari bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

 

5110700 – Informatika o‘qitish metodikasi   ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110700 – Informatika o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb - hunar kollejlari uchun informatika va axborot texnologiyalari bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari 5110700 – Informatika o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, o‘quvchilar, o‘quv-tarbiya jarayoni, o‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, matematik usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110700 – Informatika o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr o‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • o‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • o‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110700 – Informatika o‘qitish metodikasi   ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr ta’lim dasturini o‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: - o‘qituvchilik: umumiy o‘rta ta’lim, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida informatika va axborot texnologiyalari o‘qituvchisi bo‘lib ishlash; - tarbiyachilik: umumiy o‘rta ta’lim, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bo‘lib ishlash; - o‘quv-metodik: mos ta’lim yo‘nalishlar bo‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bo‘lib ishlash va boshqalar.

 

 O`quv me`yoriy hujjatlar
Informatika va UM.PDF - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

Informatika va UM.PDF - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5110700-Информатика укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

algoritmlar.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

axborot xavfsizligi.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

informatika.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

kompyuter taminoti.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

KTXK.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

matematika.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

tat.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

таълимда ахборот технологиялари.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Yoshlar_ittifoqi_imtiyoz.pdf - O`quv rejalari
by Ахмедов Хусан Шарофиддинович

Informatika va UM.PDF - Davlat ta`lim standartlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

Informatika va UM.PDF - Davlat ta`lim standartlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

Informatika va UM.PDF - Davlat ta`lim standartlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

Informatika va UM.PDF - Malaka talablari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

Informatika va UM.PDF - Malaka talablari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

Informatika va UM.PDF - Malaka talablari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

5110700-Информатика укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

5110700-Информатика укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

5110700-Информатика укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

tat.PDF - Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

tat.PDF - Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

3.05-Dasturlash tillari.PDF - Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

3.08-Kompyuter grafikasi.PDF - Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

3.08-Kompyuter grafikasi.PDF - Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

3.10-Malumotlar bazasi.PDF - Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

3.10-Malumotlar bazasi.PDF - Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

3.11-Tarmoq tex.PDF - Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

3.11-Tarmoq tex.PDF - Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

algoritmlar.PDF - Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

algoritmlar.PDF - Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

algoritmlar.PDF - Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

axborot tizimlari.PDF - Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

axborot tizimlari.PDF - Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

axborot tizimlari.PDF - Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

axborot tizimlari.PDF - Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

5110700-Информатика укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110700-Информатика укитиш методикаси.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110700-Информатика ўқитиш методикаси-2017.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-algoritmlar.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.06-informatika.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.08- Web dizayn.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.10-kompyuter taminoti.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.05-axborot xavfsizligi.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich