5110700 - Informatika o`qitish metodikasi

5110700 – Informatika o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb - hunar kollejlari uchun informatika va axborot texnologiyalari bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

 

5110700 – Informatika o‘qitish metodikasi   ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110700 – Informatika o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb - hunar kollejlari uchun informatika va axborot texnologiyalari bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari 5110700 – Informatika o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, o‘quvchilar, o‘quv-tarbiya jarayoni, o‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, matematik usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110700 – Informatika o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr o‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • o‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • o‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110700 – Informatika o‘qitish metodikasi   ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr ta’lim dasturini o‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: - o‘qituvchilik: umumiy o‘rta ta’lim, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida informatika va axborot texnologiyalari o‘qituvchisi bo‘lib ishlash; - tarbiyachilik: umumiy o‘rta ta’lim, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bo‘lib ishlash; - o‘quv-metodik: mos ta’lim yo‘nalishlar bo‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bo‘lib ishlash va boshqalar.

 

 O`quv me`yoriy hujjatlar
Informatika va UM.PDF
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

Informatika va UM.PDF
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5110700-Информатика укитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

algoritmlar.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

axborot xavfsizligi.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

informatika.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

kompyuter taminoti.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

KTXK.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

matematika.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

tat.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

таълимда ахборот технологиялари.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Yoshlar_ittifoqi_imtiyoz.pdf
O`quv rejalari
by Ахмедов Хусан Шарофиддинович

Informatika va UM.PDF
Davlat ta`lim standartlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

Informatika va UM.PDF
Davlat ta`lim standartlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

Informatika va UM.PDF
Davlat ta`lim standartlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

Informatika va UM.PDF
Malaka talablari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

Informatika va UM.PDF
Malaka talablari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

Informatika va UM.PDF
Malaka talablari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

5110700-Информатика укитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

5110700-Информатика укитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

5110700-Информатика укитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

tat.PDF
Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

tat.PDF
Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

3.05-Dasturlash tillari.PDF
Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

3.08-Kompyuter grafikasi.PDF
Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

3.08-Kompyuter grafikasi.PDF
Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

3.10-Malumotlar bazasi.PDF
Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

3.10-Malumotlar bazasi.PDF
Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

3.11-Tarmoq tex.PDF
Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

3.11-Tarmoq tex.PDF
Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

algoritmlar.PDF
Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

algoritmlar.PDF
Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

algoritmlar.PDF
Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

axborot tizimlari.PDF
Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

axborot tizimlari.PDF
Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

axborot tizimlari.PDF
Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

axborot tizimlari.PDF
Fan dasturlari
by Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич

5110700-Информатика укитиш методикаси УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110700-Информатика укитиш методикаси.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110700-Информатика ўқитиш методикаси-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-algoritmlar.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.06-informatika.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.08- Web dizayn.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.10-kompyuter taminoti.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.05-axborot xavfsizligi.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich