5110900 - Pedagogika va psixologiya

5110900 – Pedagogika va psixologiya   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun pedagog-psixolog, pedagogika va psixologiya bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

5110900 – Pedagogika va psixologiya ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

 4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110900 – Pedagogika va psixologiya   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun pedagog-psixolog, pedagogika va psixologiya bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir. 

 

 

4.2Bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari

5110900 – Pedagogika va psixologiya ta’lim yo‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari – umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, o‘quvchilar, o‘quv-tarbiya jarayoni, o‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, pedagogik-psixologik tadqiqot metodlari. 

 

 

 

4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110900 – Pedagogika va psixologiya ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr o‘z pedagogik-psixologik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

·         pedagog-psixolog;

·         o‘qituvchilik;

·         tarbiyachilik;

·         o‘quv-metodik;

·         ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 

 

4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110900 – Pedagogika va psixologiya  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr ta’lim dasturini o‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: – pedagog-psixolog: umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar hamda kasb-hunar kollejlarida pedagog-psixolog va ijtimoiy pedagog bo‘lib ishlash; -  o‘qituvchilik: akademik litseylar hamda kasb-hunar kollejlarida pedagogika va psixologiya o‘qituvchisi bo‘lib ishlash; -  tarbiyachilik: umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bo‘lib ishlash; -  o‘quv-metodik: mos ta’lim yo‘nalishlar bo‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bo‘lib ishlash va boshqalar.  O`quv me`yoriy hujjatlar
ped-psix.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

ped-psix.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5110900-педагогика ва психология УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

5110900-педагогика ва психология УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

ижтимоий педагогика.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

киёсий педагогика.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

оила педагогикаси.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

оила педагогикаси.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Пед илмий тад, методологияси.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Пед илмий тад, методологияси.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

пед, ва психол.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

педагогик антропология.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

педагогик компетентлик.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Педагогик махорат.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

педагогик технология.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

педагогика назарияси ва тарихи.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

тарбияыий ишлар методикаси.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Умумий психология 2018-19.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

общаяПП19.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

Ривожланиш психологияси 2018-19.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

Пси развития 1 курс 2 семестр 2018.doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

2-курс Psixogigiena.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

психогигиена 2018.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

2-курс ИП.doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

иш. иш 2 узб.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

Шахс психология ишчи дастур 2018.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

оила ишчи дастур 18-19 янги2.doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

Ps xizmat-2018.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3-курс психол ў_итиш 2018-19 ишчи.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3-курс ПТА.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

IJTIMOIY-PSIXOLOGIK ISH 3к.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

рп социальная 2018.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

психогигиена 2018.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

Новый рп 2 курс возрастная 2018.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

пс диагностика 2018 2 курс.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

Психодиагностика ва экспериметал 2018 учун.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

иж. иш 2крус.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

3-курс. КОНФЛИКТ.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

семья 18 3 курс.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

СЛУЖБА 2018 3 курс.doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

Психология личности.спец. прог.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

МПТР 2017 3 курс.doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

МПП -3 курс 2018.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

иж. иш 3 рус.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

касбга йўналтириш 2017-18.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

МПП 2018 4 курс.doc
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

профориент 18 4 курс.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

Х.О.Б. 4 рус.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

ОНФ психология.pdf
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

5110900-педагогика ва психология УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110900-Педагогика ва психология.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110900 – Педагогика ва психология-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-матем.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-педагогика назарияси ва тарихи.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-психология назари ва тарихи.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.03-ижтимоий педагогика.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-оила педагогикаси.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-педагогик конфликтология.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.06-киёсий педагогика.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-тарбияыий ишлар методикаси.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.08-ижтимоий психолгия.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.09-оила психолгияси.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.10-психологик тренинг асослари.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.11-ривожланиш психол. ва педагогик-психол.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.03-пед ва псиол фан ўқит. методикаси.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.04-психодиагностика ва экспериментал психология.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.05-психологик хизмат асослари.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.06-хулқи оғишган болалар психол.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110900-Педагогика ва психология МТ 2020.PDF
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5110900-Педагогика ва психология2020.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-олий математика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-Психология_назарияси_ва_тарихи_фан_дастури 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-психодиагностика_ва_экспериментал_психология_ф_д 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Ижтимоий психология фан дастури 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-Оила психологияси ф.д 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-pedagogika nazariyasi va tarixi 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-ijtimoiy pedagogika 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-oila pedagogika 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09-tarbiyaviy ishlar metodikasi 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10-pedagogik mahorat 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.11-психофизиология фан дастури 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-Психологик хизмат асослари 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-qiyosiy pedagogika 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-хулки_оғишган_болалар_пихологияси_ф_д 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

qitish metodikasi 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.05-pedagogik konfelektologiya 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.06-pedagogik texnologiya 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-Мактабгача мусиқий-эстетик таълим назарияси ва методикаси 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

60110100-Pedagogika (tarbiya).PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Pedagogika nazariyasi va tarixi.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

umumiy psix.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Mutaxassislikka kirish.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Milliy tarbiya asoslari.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Амалий ўзбек. ДТИЮ.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

МЕДИАСАВОДХОНЛИК ФАН ДАСТУРИ 2022.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

ЎзЭЯТарих_ФАН_Дастури_17_08_22_ЭНГ_Охирги.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Фалсафа фан дастури.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60310900-psixologiya amaliy.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60110100 Педагогика_кечги.xls
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

6030900_Амалий_психология_сиртки.xls
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60110100_Педагогика_сиртки.xls
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich