5111400 - Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

5111400 – Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun ingliz tili о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111400 – Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111400 – Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun ingliz tili о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.           4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111400 – Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)  ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, ingliz tili о‘qitish usullari. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111400 Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)  ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111400 Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida ingliz tili  о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -        о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.  O`quv me`yoriy hujjatlar
Бакалавр малака талаб.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

Бакалавр малака.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5111400-хорижий тил ва адабиети УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

NUTQ MALAKALARI INTEGRATSIYASI tayyor.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

QISH VA YOZISH AMALIYOTI 2.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

TIL ASPEKTLARINI O’RGATISH.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Рисунок (11).jpg - O`quv rejalari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

NUTQ MALAKALARI INTEGRATSIYASI tayyor.pdf - Davlat ta`lim standartlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

1-kurs.doc - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

2-kurs.doc - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

NUTQ MALAKALARI INTEGRATSIYASI tayyor.pdf - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

O‘qish va yo’zuv amaliyoti 1kurs.doc - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

O‘qish va yo’zuv amaliyoti 1kurs.doc - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

QISH VA YOZISH AMALIYOTI 2.pdf - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

QISH VA YOZISH AMALIYOTI 2.pdf - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

TIL ASPEKTLARI AMALIYOTI.doc - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

TIL ASPEKTLARINI O’RGATISH.pdf - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

FAN DASTURI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

ISHCHI DASTUR.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

FAN DASTURI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

ISHCHI DASTUR.doc - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

FAN DASTURI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

ISHCHI DASTUR.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

FAN DASTURI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

ISHCHI DASTUR.doc - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

FAN DASTURI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

ISHCHI DASTUR.doc - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

CHET TIL O’RGATISHNING XALQARO TAJRIBALARI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

CHET TILI O’QITISHNING INTEGRALLASHGAN KURSI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

FAN DASTURI.pdf - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

O’QISH VA YOZISH AMALIYOTI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

XORIJIY TILNI O’QITISHDA MADANIYATLARARO MULOQOTNI O’RGATISH.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

CHET TIL O’RGATISHNING XALQARO TAJRIBALARI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

FAN DASTURI.pdf - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

ISHCHI DASTUR.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

FAN DASTURI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

QO’SHIMCHA CHET TILI AMALIY KURSI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

Amaliy xorijiy til fan dasturi - magistratura.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

AMALIY XORIJIY TIL I kurs magistr.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

AMALIY XORIJIY TIL.pdf - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович

5111400-хорижий тил ва адабиети УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111400-Хорижий тил ва адабиёти (тиллар буйича).pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111400-Хорижий тил ва адабиёти (тиллар бўйича)-2017.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-математика.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-NUTQ MALAKALARI INTEGRATSIYASI tayyor.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-Ўқиш ва ёзиш амалиёти.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.08-TIL ASPEKTLARINI O’RGATISH.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.09-Тилшунослик.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111400-хорижий MT.pdf - Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111400-Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили).PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий (немис) 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тил(немис) 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-Олий математика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-Чет тил ўқитиш методикаси 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Нутк малакалари 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-укиш ва ёзиш амалиёти 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Маданиятлараро мулоқот 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Чет тилларни укитишнинг интегр 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-Тил аспектларини ургатиш 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09-Тили ўрганилаётган мамлакат 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10-Таржима назарияси ва амалиёти 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-Чет тили назарий аспектлари 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Қиёсий топология 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Чет тили стилистикаси003 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Бошланғич синф чет тили 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

Yana o`qing