5111400 - Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

5111400 – Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun ingliz tili о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111400 – Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111400 – Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun ingliz tili о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.           4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111400 – Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)  ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, ingliz tili о‘qitish usullari. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111400 Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)  ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111400 Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida ingliz tili  о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -        о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.  O`quv me`yoriy hujjatlar
Бакалавр малака талаб.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

Бакалавр малака.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5111400-хорижий тил ва адабиети УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

NUTQ MALAKALARI INTEGRATSIYASI tayyor.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

QISH VA YOZISH AMALIYOTI 2.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

TIL ASPEKTLARINI O’RGATISH.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Рисунок (11).jpg
O`quv rejalari
by Икромхонова Фируза Икромовна

NUTQ MALAKALARI INTEGRATSIYASI tayyor.pdf
Davlat ta`lim standartlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

1-kurs.doc
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

2-kurs.doc
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

NUTQ MALAKALARI INTEGRATSIYASI tayyor.pdf
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

O‘qish va yo’zuv amaliyoti 1kurs.doc
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

O‘qish va yo’zuv amaliyoti 1kurs.doc
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

QISH VA YOZISH AMALIYOTI 2.pdf
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

QISH VA YOZISH AMALIYOTI 2.pdf
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

TIL ASPEKTLARI AMALIYOTI.doc
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

TIL ASPEKTLARINI O’RGATISH.pdf
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

FAN DASTURI.docx
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

ISHCHI DASTUR.docx
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

FAN DASTURI.docx
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

ISHCHI DASTUR.doc
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

FAN DASTURI.docx
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

ISHCHI DASTUR.docx
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

FAN DASTURI.docx
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

ISHCHI DASTUR.doc
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

FAN DASTURI.docx
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

ISHCHI DASTUR.doc
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

CHET TIL O’RGATISHNING XALQARO TAJRIBALARI.docx
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

CHET TILI O’QITISHNING INTEGRALLASHGAN KURSI.docx
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

FAN DASTURI.pdf
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

O’QISH VA YOZISH AMALIYOTI.docx
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

XORIJIY TILNI O’QITISHDA MADANIYATLARARO MULOQOTNI O’RGATISH.docx
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

CHET TIL O’RGATISHNING XALQARO TAJRIBALARI.docx
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

FAN DASTURI.pdf
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

ISHCHI DASTUR.docx
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

FAN DASTURI.docx
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

QO’SHIMCHA CHET TILI AMALIY KURSI.docx
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

Amaliy xorijiy til fan dasturi - magistratura.docx
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

AMALIY XORIJIY TIL I kurs magistr.docx
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

AMALIY XORIJIY TIL.pdf
Fan dasturlari
by Икромхонова Фируза Икромовна

5111400-хорижий тил ва адабиети УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111400-Хорижий тил ва адабиёти (тиллар буйича).pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111400-Хорижий тил ва адабиёти (тиллар бўйича)-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-математика.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-NUTQ MALAKALARI INTEGRATSIYASI tayyor.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-Ўқиш ва ёзиш амалиёти.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.08-TIL ASPEKTLARINI O’RGATISH.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.09-Тилшунослик.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111400-хорижий MT.pdf
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111400-Хорижий тил ва адабиёти (инглиз тили).PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий (немис) 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тил(немис) 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-Олий математика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-Чет тил ўқитиш методикаси 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Нутк малакалари 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-укиш ва ёзиш амалиёти 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Маданиятлараро мулоқот 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Чет тилларни укитишнинг интегр 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-Тил аспектларини ургатиш 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09-Тили ўрганилаётган мамлакат 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10-Таржима назарияси ва амалиёти 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-Чет тили назарий аспектлари 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Қиёсий топология 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Чет тили стилистикаси003 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Бошланғич синф чет тили 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

Yana o`qing