5111500 - Chaqiriqqacha harbiy ta’lim

5111500 – Chaqiriqqacha harbiy ta’lim” akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun chaqiriqqacha harbiy ta’lim bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111500 – Chaqiriqqacha harbiy ta’lim ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha

bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111500 – Chaqiriqqacha harbiy ta’lim” akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun chaqiriqqacha harbiy ta’lim bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari. 5111500 – “Chaqiriqqacha harbiy ta’lim” ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, matematik usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111500 – “Chaqiriqqacha harbiy ta’lim” ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4 Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111500 – “Chaqiriqqacha harbiy ta’lim” ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -    о‘qituvchilik: akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida chaqiriqqacha harbiy ta’lim о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -    tarbiyachilik: akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -    о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.O`quv me`yoriy hujjatlar
3053-2016_uzb (1).pdf
Davlat ta`lim standartlari
by Саттаров Аскаржон Ботирович

Педагогика таълим сохаси -ДТС-Государственный стандарт Узбекистана.pdf
Davlat ta`lim standartlari
by Абдилакимов Ғофур

z DSt 3053-2016 рус.pdf
Davlat ta`lim standartlari
by Саттаров Аскаржон Ботирович

ЧХТ бакалавир малака талаблари.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5111500-Чакириккача ешларни тийерлаш УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

Махсус тайёргарлик.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Ҳарбий тайёргарлик.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Ҳарбий тарих.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Harbiy tarix.rtf
Fan dasturlari
by Uzoqov Akram Avazovich

Harbiy tayyorgarlik.rtf
Fan dasturlari
by Uzoqov Akram Avazovich

математика чҳт.pdf
Fan dasturlari
by Акмалов Аббос

+++валеология 2018.PDF
Davlat ta`lim standartlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

+++валеология 2018.PDF
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

5111500-Чакириккача ешларни тийерлаш УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111500-Чакириккача харбий таълим.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111500 – Чақириққача ҳарбий таълим-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-математика.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.03-Ҳарбий тайёргарлик.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-Махсус тайёргарлик.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-Ҳарбий тарих.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111500-Чакириккача харбий таълим 2020.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111500-ЧҲТ MT2020.pdf
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-олий математика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10-ЧҚБТ_фан_дастури_янги_намуна_12_001_сканер1 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.11-Ҳарбий псих ва педаг 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-Харбий тарих 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Харбий ватанпарварликВТ 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Чақириққача бош.тайёр.ўқитиш.ах.ком.техн.ҚБТ ЎАКТ 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

umumiy psix.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Амалий ўзбек. ДТИЮ.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

МЕДИАСАВОДХОНЛИК ФАН ДАСТУРИ 2022.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Саф фан дастури 1 курс.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

ЎзЭЯТарих_ФАН_Дастури_17_08_22_ЭНГ_Охирги.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Фалсафа фан дастури.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

ХППА фан дастури 1-курс крил 2022-23.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

ЧҚБТ фан дастури 1 курс.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich