5111600 - Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi

5111600Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun   milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq fanlari, О‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasini о‘rgatish bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111600– Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111600Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun   milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq fanlari, О‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasini о‘rgatish bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111600Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari  va metodlar jarayonidir. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111600Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari: о‘qituvchilik: akademik litseylar kollej, umumta’lim maktablarida milliy  g‘oya  huquq asoslari fani о‘qituvchisi; tarbiyachilik: ma’naviy va ma’rifiy ishlar tashkilotchisi, maktabdan tashqari muassasalarda faoliyat; о‘quv-metodik: ushbu yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist vazifalarini bajarishi mumkin.

  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111600– Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi yо‘nalishi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida milliy g‘oya, xuquq asoslari, О‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasini о‘rgatish bо‘yicha  о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -  tarbiyachi-tashkilotchi; umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash        - ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.        -bolalar muassasalarida huquqshunos;       -о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash  O`quv me`yoriy hujjatlar
oya.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5111600-миллий гоя маьнавият асослари ва хукук УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

Davlat va huquq nazariyasi va tarixi .pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

ekstremizm.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Konstitutsiyaviy huquq.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

ma`naviyat va din.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

ma`naviyatning ilmiy metodologiyasi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

magistratura malaka talab.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

milliy g`oya ma`naviyatning pedagogik asoslari.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

mutaxasislik fanlarini o`qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

sharq va g`arb ma`naviyati.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

shaxs ma`naviyatini rivojlantirish omillari.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5111600-миллий гоя маьнавият асослари ва хукук УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111600-Миллий ғоя, маънавият асослари ва хукук таълими 2016-2017 укув йили учун УзМУ.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111600-Миллий ғоя, маънавият асослари ва таълими-2017.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-математика.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-математика.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.10-Davlat va huquq nazariyasi va tarixi.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.11-Konstitutsiyaviy huquq.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.05-ekstremizm.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.08-milliy g`oya ma`naviyatning pedagogik asoslari.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111600-миллий ғоя MT2020.pdf - Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111600-Миллий гоя, маънавият асослари ва хукук таълими2020.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-олий математика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ фанларини ўқитиш методикаси 1 курс 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Миллий ғоя тарихи ва назарияси 1 курс 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-Маънавиятшунослик 1 курс 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Этномаданият1 курс 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Миллий ғоя тарғибот теҳнологиялари 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-Глобаллашув асослари 1 курс 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09-Давлат ва ҳуқуқ назарияси 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10-Конститутциявий ҳуқуқ 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.11-Ҳуқуқ соҳалари 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-Маънавий-марифий ишларни ташкил этиш методикаси 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Геосиёсат асослари 1 курс 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Миллий ғоя ва маънавиятнинг педагогик асослари 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Мафкуравий жараёнларнинг тизимли таҳлили 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.05-Экстремизм ва терроризмга қарши кураш 1 курс 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.06--Ҳуқуқий маданият ва ҳуқуқий тарбия асослари 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda