5111800 - Maktabgacha ta’lim

5111800 – Maktabgacha ta’lim  maktabgacha ta’lim muassasalari va kasb-hunar kollejlari uchun maktabgacha ta’lim muassasalariga ixtisoslashgan kasb-hunar kollejlari о‘quvchilarini о‘qitish va tarbiyalash  metodlari, о‘kuv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111800 – Maktabgacha ta’lim ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111800 – Maktabgacha ta’lim  maktabgacha ta’lim muassasalari va kasb-hunar kollejlari uchun maktabgacha ta’lim muassasalariga ixtisoslashgan kasb-hunar kollejlari о‘quvchilarini о‘qitish va tarbiyalash  metodlari, о‘kuv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111800 – Maktabgacha ta’lim ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – maktabgacha ta’lim muassasalari, kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari, metodlari va usullari. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111800 – Maktabgacha ta’lim ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari: -      о‘qituvchilik; -      tarbiyachilik; -      о‘quv-metodik; -      boshqaruvchilik; -      ma’rifiy ishlar; -      ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim vazifalarini bajarishi mumkin. Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111800 – Maktabgacha ta’lim ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: - о‘qituvchilik: maktabgacha ta’limga ixtisoslashgan kasb-hunar kollejlari о‘qituvchisi; - tarbiyachilik: maktabgacha ta’lim muassasalarida tarbiyachi; - о‘quv-metodik: shu yо‘nalish bо‘yicha ta’lim tizimini boshqaruvchi vazirliklarning metodik kabinetlarida, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash. - boshqaruvchilik: maktabgacha ta’lim muassasalarida, maktabgacha ta’lim psixologik xizmat markazlarida maslahatchi; - ma’rifiy ishlar: ota-onalar uchun maslahat markazlarida; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim vazifalarini bajarishi mumkin.O`quv me`yoriy hujjatlar
мактабгача таълим бакалавриат.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5111800-мактабгача таьлим УР 2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

Ona tili va bolalar adabiyoti.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Болалар жисмоний тарбияси.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Болаларни нутқини ўстириш.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Болаларни саҳналаштириш.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

болаларниг ижтимоий мослашуви.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

болаларнинг мусиқий таълими.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Мактабгача педагогика.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Мактабгача таълимда бошқарув ва менежмент.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Мактабгача таълимда бошқарув ва менежмент.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Мактабгача таълимнинг меъёрий асослари.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Математик тасаввур.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Математик тасаввур.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

матемМТ.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

методика фанларини ўқитиш технологияси.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

педиатрия ва болалар гигиенаси.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

табиат билан таништириш.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

тасвирий фаолиятга ўргатиш.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

педиатрия ва болалар гигиенаси.PDF - Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

Мактабгача Т. Умумий рус 1 курс 2018 2 семестр.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

умумий психология МТ 2018-2019.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

умумий психология 2018-2019 учун.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

Bolalar psixologiyasi.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

общая психология 3 курс.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

детская психология 2018 рп.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

общая дош 2018 1 курс.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

Математика.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

Ona tili va bolalar adabiyoti MT .pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

5111800-мактабгача таьлим УР 2018.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111800-Мактабгача таълим1.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111800 – Мактабгача таълим-2017.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-матемМТ.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.10-педиатрия ва болалар гигиенаси.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.03-Мактабгача таълимнинг меъёрий асослари.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-болалар психологи яси.PDF - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.06-Болаларни нутқини ўстириш.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-Математик тасаввур.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.08-Болалар жисмоний тарбияси.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.09-табиат билан таништириш.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.10-тасвирий фаолиятга ўргатиш.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.11-болаларнинг мусиқий таълими.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-Мактабгача таълимда бошқарув ва менежмент.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.02-болаларниг ижтимоий мослашуви.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.03-методика фанларини ўқитиш технологияси.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.04-Мактабгача педагогика.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.05-Ona tili va bolalar adabiyoti.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.05-Болаларни саҳналаштириш.pdf - Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111800-Мактабгача таълим МТ2020.PDF - Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111800-Мактабгача таълим 2020.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-БОЛАЛАР АНАТОМИЯСИ ВА ФИЗИОЛОГИЯСИ 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-Олий математика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-Болалар_психологияси_ва_психодиагностикаси (2) 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Мактабгача педагогика 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-Болаларни_нутқини_ўстириш_назарияси_ва_технологиялари 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Болалар_жисмоний_тарбияси_назарияси_ва_технологиялари 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Математик_тасаввурларини_шакллантириш_назарияси_ва_технологиялари 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-Тасвирий_фаолиятга_ўргатиш_назарияси_ва_технологиялари 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09-Табиат_билан_таништириш_назарияси_ва_технологиялари (3) 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10-Болаларнинг мусиқий таълими 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-Болаларни_саҳналаштириш_ва_ижодий_фаолиятга_ўргатиш 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Мактабгача_таълимда_чет_тилларини_ўқитиш_методикаси 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Мактабгача_таълимда_педагогик_жараёнларини_лойиҳалаштириш 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Методика_фанларини_ўқитиш_технологияси 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.05-Мактабгача таълим менежменти 2020.pdf - Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

Bolalar anatomiyasi va fiziologiyasi.PDF - Davlat ta`lim standartlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА