5111800 - Maktabgacha ta’lim

5111800 – Maktabgacha ta’lim  maktabgacha ta’lim muassasalari va kasb-hunar kollejlari uchun maktabgacha ta’lim muassasalariga ixtisoslashgan kasb-hunar kollejlari о‘quvchilarini о‘qitish va tarbiyalash  metodlari, о‘kuv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111800 – Maktabgacha ta’lim ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111800 – Maktabgacha ta’lim  maktabgacha ta’lim muassasalari va kasb-hunar kollejlari uchun maktabgacha ta’lim muassasalariga ixtisoslashgan kasb-hunar kollejlari о‘quvchilarini о‘qitish va tarbiyalash  metodlari, о‘kuv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111800 – Maktabgacha ta’lim ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – maktabgacha ta’lim muassasalari, kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari, metodlari va usullari. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111800 – Maktabgacha ta’lim ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari: -      о‘qituvchilik; -      tarbiyachilik; -      о‘quv-metodik; -      boshqaruvchilik; -      ma’rifiy ishlar; -      ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim vazifalarini bajarishi mumkin. Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111800 – Maktabgacha ta’lim ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: - о‘qituvchilik: maktabgacha ta’limga ixtisoslashgan kasb-hunar kollejlari о‘qituvchisi; - tarbiyachilik: maktabgacha ta’lim muassasalarida tarbiyachi; - о‘quv-metodik: shu yо‘nalish bо‘yicha ta’lim tizimini boshqaruvchi vazirliklarning metodik kabinetlarida, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash. - boshqaruvchilik: maktabgacha ta’lim muassasalarida, maktabgacha ta’lim psixologik xizmat markazlarida maslahatchi; - ma’rifiy ishlar: ota-onalar uchun maslahat markazlarida; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim vazifalarini bajarishi mumkin.O`quv me`yoriy hujjatlar
мактабгача таълим бакалавриат.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5111800-мактабгача таьлим УР 2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

Ona tili va bolalar adabiyoti.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Болалар жисмоний тарбияси.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Болаларни нутқини ўстириш.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Болаларни саҳналаштириш.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

болаларниг ижтимоий мослашуви.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

болаларнинг мусиқий таълими.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Мактабгача педагогика.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Мактабгача таълимда бошқарув ва менежмент.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Мактабгача таълимда бошқарув ва менежмент.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Мактабгача таълимнинг меъёрий асослари.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Математик тасаввур.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Математик тасаввур.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

матемМТ.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

методика фанларини ўқитиш технологияси.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

педиатрия ва болалар гигиенаси.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

табиат билан таништириш.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

тасвирий фаолиятга ўргатиш.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

педиатрия ва болалар гигиенаси.PDF
Fan dasturlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

Мактабгача Т. Умумий рус 1 курс 2018 2 семестр.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

умумий психология МТ 2018-2019.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

умумий психология 2018-2019 учун.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

Bolalar psixologiyasi.rtf
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

общая психология 3 курс.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

детская психология 2018 рп.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

общая дош 2018 1 курс.docx
Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ

Математика.pdf
Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

Ona tili va bolalar adabiyoti MT .pdf
Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

5111800-мактабгача таьлим УР 2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111800-Мактабгача таълим1.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111800 – Мактабгача таълим-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-матемМТ.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.10-педиатрия ва болалар гигиенаси.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.03-Мактабгача таълимнинг меъёрий асослари.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-болалар психологи яси.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.06-Болаларни нутқини ўстириш.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-Математик тасаввур.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.08-Болалар жисмоний тарбияси.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.09-табиат билан таништириш.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.10-тасвирий фаолиятга ўргатиш.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.11-болаларнинг мусиқий таълими.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-Мактабгача таълимда бошқарув ва менежмент.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.02-болаларниг ижтимоий мослашуви.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.03-методика фанларини ўқитиш технологияси.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.04-Мактабгача педагогика.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.05-Ona tili va bolalar adabiyoti.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.05-Болаларни саҳналаштириш.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111800-Мактабгача таълим МТ2020.PDF
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111800-Мактабгача таълим 2020.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-БОЛАЛАР АНАТОМИЯСИ ВА ФИЗИОЛОГИЯСИ 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ЭТМК барча фан 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-Олий математика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03-Болалар_психологияси_ва_психодиагностикаси (2) 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.04-Мактабгача педагогика 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05-Болаларни_нутқини_ўстириш_назарияси_ва_технологиялари 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06-Болалар_жисмоний_тарбияси_назарияси_ва_технологиялари 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07-Математик_тасаввурларини_шакллантириш_назарияси_ва_технологиялари 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08-Тасвирий_фаолиятга_ўргатиш_назарияси_ва_технологиялари 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.09-Табиат_билан_таништириш_назарияси_ва_технологиялари (3) 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.10-Болаларнинг мусиқий таълими 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01-Болаларни_саҳналаштириш_ва_ижодий_фаолиятга_ўргатиш 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02-Мактабгача_таълимда_чет_тилларини_ўқитиш_методикаси 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03-Мактабгача_таълимда_педагогик_жараёнларини_лойиҳалаштириш 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04-Методика_фанларини_ўқитиш_технологияси 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.05-Мактабгача таълим менежменти 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

Bolalar anatomiyasi va fiziologiyasi.PDF
Davlat ta`lim standartlari
by ШАХМУРОВА ГУЛЬНAРА АБДУЛЛАЕВНА

60110200-maktabgacha talim.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Болалар психологияси.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

60110200_Мактабгача таълим_сиртки.xls
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich