5111900 - Defektologiya

5111900 – Defektologiya  ta’lim yо‘nalishi maxsus maktablar,  maxsus maktabgacha ta’lim muassasalari,   umumta’lim maktablari,  umumta’lim maktabgacha muassasalari uchun defektolog  о‘qituvchilar tayyorlash jarayonida foydalaniladigan о‘quv fanlari majmuasi, pedagogik faoliyat usullari, metodlari va uslublarini о‘z ichiga olgan fan va ta’lim sohasidagi  yо‘nalishdir.

5111900 – Defektologiya ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar

kasbiy faoliyatining tavsifi

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111900 – Defektologiya  ta’lim yо‘nalishi maxsus maktablar,  maxsus maktabgacha ta’lim muassasalari,   umumta’lim maktablari,  umumta’lim maktabgacha muassasalari uchun defektolog  о‘qituvchilar tayyorlash jarayonida foydalaniladigan о‘quv fanlari majmuasi, pedagogik faoliyat usullari, metodlari va uslublarini о‘z ichiga olgan fan va ta’lim sohasidagi  yо‘nalishdir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111900 – Defektologiya ta’lim   yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrning kasbiy faoliyati obyektlari rivojlanishda kamchiligi bо‘lgan bolalarni о‘quv-tarbiyaviy jarayoni, ta’limning pedagogik texnologiyalari va metodlari. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111900 --Defektologiya ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • · о‘qituvchilik;
  • · tarbiyachilik;
  • · о‘quv-metodik;
  • · ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111900 – Defektologiya ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -  о‘qituvchilik:  maxsus maktab, maktab-internatlar,  maxsus kasb-hunar kollejlari о‘qituvchisi, maktabgacha ta’lim muassasalarida defektolog bо‘lib ishlash; -  tarbiyachilik: maxsus maktab, maktab-internatlar,  maxsus «Mexribonlik» uylarida,  maktabgacha ta’lim muassasalarida,  bolalar «Muruvvat» uylarida tarbiyachi bо‘lib ishlash; -  о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; surdotarjimon sifatida ishlash, TPPKlarda defektolog bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida katta laborant bо‘lib ishlash.O`quv me`yoriy hujjatlar
5111900-дефектология (логопедия) УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

1.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

2.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

3.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

4.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

6.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

7.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

7.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

8.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

9.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

10.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

11.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

12.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

13.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

сиртки.rar
Fan dasturlari
by Акмалов Аббос

кечки.rar
Fan dasturlari
by Акмалов Аббос

5111900-Дефектология.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5111900-Дефектология-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich