5112000 - Jismoniy madaniyat

5112000 – Jismoniy madaniyat – umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun jismoniy madaniyat bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5112000 – Jismoniy madaniyat ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha

bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5112000 – Jismoniy madaniyat – umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun jismoniy madaniyat bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5112000 – Jismoniy madaniyat  ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, matematik usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5112000 – Jismoniy madaniyat ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5112000 – Jismoniy madaniyat   ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida jismoniy madaniyat  о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -        о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.O`quv me`yoriy hujjatlar
Малака талаблари 2018-2019 й ЖМ+++.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5112000-жисмоний маданият УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

5112100-мехнат таьлими УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

1. Жис. мад. наз. ва методикаси 5112000-ЖМ 2018-2019 НФД.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

2. ЖТГиг ва СПОРТнинг ТИБ-ФИЗ-К АСОС-5112000-НФД 2018-2019 ў.й++.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

3. Гим-ка ва УМ 5112000-НФД 2018-2019 ў.й.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

4. Енгил атлетика ва уўм НФД - 2018-2019 й.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5. Спорт ва ҳаракатли ўйинларни М - 5112000-НФД 2018-2019 ў.й.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5. Спорт ва ҳаракатли ўйинларни М - 5112000-НФД 2018-2019 ў.й.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

6. Кураш турлари ва уни ўқитиш методикаси фан дастури 2018.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

7. Сузиш ва УЎМ 5112000-НФД-2018-2019.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

8. Спорт маҳоратини ошириш 5112000-НФД 2018-2019 ў.й..pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

9. СТБМЎ ва ҲҚ. 5112000-НФД -2018-2019..pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5112000-жисмоний маданият УР-2018.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

MatematikaЖМ.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

одам анатомияси ва физиологияси 2018.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Малака талаблари 2018-2019 й ЖМ+++.pdf
Malaka talablari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

Малака талаблари 2018-2019 й ЖМ+++.pdf
Malaka talablari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

1. Жис. мад. наз. ва методикаси 5112000-ЖМ 2018-2019 НФД.pdf
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

2. ЖТГ ва СТиббиёти 4-курс 2018-2019 й ИД - ЖМ-5112000.doc
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

3. Ж.М.Ф ва БИО ИД 4-курс 2018-2019 й ИД ЖМ-5112000.doc
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

4. Cпорт ўйинлари ва УЎМ 4-курс 2018-2019 й ИД - ЖМ-5112000.doc
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

5. Спорт психологияси 4-курс 2018-2019 й ИД - ЖМ-5112000 (2).doc
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

6. Спорт ма?оратини ошириш 4-курс 2018-2019 й ИД - ЖМ-5112000.doc
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

7. М ва БТСТ 4-курс 2017-2018 й ИД - ЖМ-5112000.docx
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

8. СТБМЎ ва ?акамлик ?илиш 4-курс 2018-2019 й ИД - ЖМ-5112000.doc
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

9. Спорт тўгаракларини т? ва ўм 4-курс 2018-2019 й ИД - ЖМ-5112000.doc
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

11. Миллий кураш 4-курс 2018-2019 й ИД - Ч?Т-5111500.doc
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

12. ЖТН ва М спорт ўйин енгил атлетика 4-курс 2018-2019 й ИД - БТ-5111700.doc
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

Математика.pdf
Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

5112000-жисмоний маданият УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5112000-Жисмоний маданият.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5112000 – Жисмоний маданият-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-MatematikaЖМ.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-одам анатомияси ва физиологияси 2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.03-Жис. мад. наз. ва методикаси 5112000-ЖМ 2018-2019 НФД.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-ЖТГиг ва СПОРТнинг ТИБ-ФИЗ-К АСОС-5112000-НФД 2018-2019 ў.й++.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-Гим-ка ва УЎМ 5112000-НФД 2018-2019 ў.й.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.06-Енгил атлетика ва уўм НФД - 2018-2019 й.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-Спорт ва ҳаракатли ўйинларни М - 5112000-НФД 2018-2019 ў.й.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-Кураш турлари ва уни ўқитиш методикаси фан дастури 2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.02-Сузиш ва УЎМ 5112000-НФД-2018-2019.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.03-Спорт маҳоратини ошириш 5112000-НФД 2018-2019 ў.й..pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.04-СТБМЎ ва ҲҚ. 5112000-НФД -2018-2019..pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Малака талаблари 5112000-ЖМ бакалавриат 2020 й.pdf
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.06- Одам анатомияси ва физ-яси+ 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-Олий математика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03- ЖМН ва М НФД 5112000-ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05- Гимнастика ва уни ЎМ НФД 5112000 ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06- Енгил атлетика ва уни ЎМ НФД 5112000-ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07- Спорт ва ҳаракатли ўйинларни ЎМ НФД 5112000-ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08- Жисмоний тарбия ва спорт менежменти НФД 5112000-ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01- Кураш турлари ва уни ЎМ НФД 5112000-ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02- Сузиш ва уни ЎМ НФД 5112000-ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03- СМО НФД 5112000-ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04- СТБМЎ ва ХҚ НФД 5112000-ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.05-Спорт ишоотлари НФД 5112000-ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

M. NFD. 1-kurs. M.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

M. NFD. 1-kurs. M.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

M. NFD. 1-kurs. M.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

M. NFD. 1-2-3-kurs.M.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5. JTT. NFD. 1-kurs. T.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

N va A. NFD. 1-kurs. T.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Амалий ўзбек(рус) тили. ДТИЮ.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Ахборот технологиялари.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Касбий сохада хорижий тиллар.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Маданиятшунослик.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Ўзбекистоннинг энг янги тарихи.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Умумий педагогика.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Умумий психология.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Фалсафа.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich