5112000 - Jismoniy madaniyat

5112000 – Jismoniy madaniyat – umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun jismoniy madaniyat bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5112000 – Jismoniy madaniyat ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha

bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5112000 – Jismoniy madaniyat – umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun jismoniy madaniyat bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5112000 – Jismoniy madaniyat  ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, matematik usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5112000 – Jismoniy madaniyat ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5112000 – Jismoniy madaniyat   ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida jismoniy madaniyat  о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -        о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.O`quv me`yoriy hujjatlar
Малака талаблари 2018-2019 й ЖМ+++.pdf
Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона

5112000-жисмоний маданият УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

5112100-мехнат таьлими УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола

1. Жис. мад. наз. ва методикаси 5112000-ЖМ 2018-2019 НФД.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

2. ЖТГиг ва СПОРТнинг ТИБ-ФИЗ-К АСОС-5112000-НФД 2018-2019 ў.й++.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

3. Гим-ка ва УМ 5112000-НФД 2018-2019 ў.й.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

4. Енгил атлетика ва уўм НФД - 2018-2019 й.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5. Спорт ва ҳаракатли ўйинларни М - 5112000-НФД 2018-2019 ў.й.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5. Спорт ва ҳаракатли ўйинларни М - 5112000-НФД 2018-2019 ў.й.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

6. Кураш турлари ва уни ўқитиш методикаси фан дастури 2018.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

7. Сузиш ва УЎМ 5112000-НФД-2018-2019.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

8. Спорт маҳоратини ошириш 5112000-НФД 2018-2019 ў.й..pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

9. СТБМЎ ва ҲҚ. 5112000-НФД -2018-2019..pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

5112000-жисмоний маданият УР-2018.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

MatematikaЖМ.pdf
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

одам анатомияси ва физиологияси 2018.PDF
Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола

Малака талаблари 2018-2019 й ЖМ+++.pdf
Malaka talablari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

Малака талаблари 2018-2019 й ЖМ+++.pdf
Malaka talablari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

1. Жис. мад. наз. ва методикаси 5112000-ЖМ 2018-2019 НФД.pdf
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

2. ЖТГ ва СТиббиёти 4-курс 2018-2019 й ИД - ЖМ-5112000.doc
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

3. Ж.М.Ф ва БИО ИД 4-курс 2018-2019 й ИД ЖМ-5112000.doc
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

4. Cпорт ўйинлари ва УЎМ 4-курс 2018-2019 й ИД - ЖМ-5112000.doc
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

5. Спорт психологияси 4-курс 2018-2019 й ИД - ЖМ-5112000 (2).doc
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

6. Спорт ма?оратини ошириш 4-курс 2018-2019 й ИД - ЖМ-5112000.doc
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

7. М ва БТСТ 4-курс 2017-2018 й ИД - ЖМ-5112000.docx
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

8. СТБМЎ ва ?акамлик ?илиш 4-курс 2018-2019 й ИД - ЖМ-5112000.doc
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

9. Спорт тўгаракларини т? ва ўм 4-курс 2018-2019 й ИД - ЖМ-5112000.doc
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

11. Миллий кураш 4-курс 2018-2019 й ИД - Ч?Т-5111500.doc
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

12. ЖТН ва М спорт ўйин енгил атлетика 4-курс 2018-2019 й ИД - БТ-5111700.doc
Fan dasturlari
by Radjapov Usmonbay Raximovich

Математика.pdf
Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович

5112000-жисмоний маданият УР-2018.PDF
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5112000-Жисмоний маданият.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

5112000 – Жисмоний маданият-2017.pdf
O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-русский язык-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.07-валеология-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-MatematikaЖМ.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.09-одам анатомияси ва физиологияси 2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.12-экология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.03-Жис. мад. наз. ва методикаси 5112000-ЖМ 2018-2019 НФД.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.04-ЖТГиг ва СПОРТнинг ТИБ-ФИЗ-К АСОС-5112000-НФД 2018-2019 ў.й++.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.05-Гим-ка ва УЎМ 5112000-НФД 2018-2019 ў.й.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.06-Енгил атлетика ва уўм НФД - 2018-2019 й.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

2.07-Спорт ва ҳаракатли ўйинларни М - 5112000-НФД 2018-2019 ў.й.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.01-Кураш турлари ва уни ўқитиш методикаси фан дастури 2018.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.02-Сузиш ва УЎМ 5112000-НФД-2018-2019.pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.03-Спорт маҳоратини ошириш 5112000-НФД 2018-2019 ў.й..pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

3.04-СТБМЎ ва ҲҚ. 5112000-НФД -2018-2019..pdf
Fan dasturlari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

Малака талаблари 5112000-ЖМ бакалавриат 2020 й.pdf
Malaka talablari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich

1.01 Ўзбекистоннинг енг янги тарихи 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.02-Фалсафа 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Русский язык 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.03-Ўзбек тилининг соҳа қўлланилиши 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.04-Хорижий тили 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.05-Жисмоний тарбия 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.06- Одам анатомияси ва физ-яси+ 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.07-Ёш физиологияси ва гигиена2.10003 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.08-ТАТ 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.09-Олий математика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

1.11-ТАТ 2 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.01-умумий психология 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.02-Умумий педагогика 2020.PDF
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.03- ЖМН ва М НФД 5112000-ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.05- Гимнастика ва уни ЎМ НФД 5112000 ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.06- Енгил атлетика ва уни ЎМ НФД 5112000-ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.07- Спорт ва ҳаракатли ўйинларни ЎМ НФД 5112000-ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

2.08- Жисмоний тарбия ва спорт менежменти НФД 5112000-ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.01- Кураш турлари ва уни ЎМ НФД 5112000-ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.02- Сузиш ва уни ЎМ НФД 5112000-ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.03- СМО НФД 5112000-ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.04- СТБМЎ ва ХҚ НФД 5112000-ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda

3.05-Спорт ишоотлари НФД 5112000-ЖМ 2020-2021 ў.й 2020.pdf
Fan dasturlari
by Rashidova Zebo Karimzoda