Dottoyev Sayfulla Xamidullayevich

Markaz boshlig`i
yo`q


1982 yilda ishchi-dehqon oilasida tug`ilgan. Matematika-informatika o`qituvchisi.


1982 yilda tugilgan