Xazratkulov Axror

Boshlang'ich ta'lim fakulteti dekani
pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent


Boshlang'ich ta'lim fakulteti dekani. 1974 yil 13 martda tugilgan. 1996 yil Nizomiy nomidagi TDPIni tabiyot fanlar fakultetini tamomlagan. Mutaxassisligi- biologiya o'qituvchisi. Pedagogik staji 24 yil. Biologiya o'qitish metodikasi sohasida ilmiy izlanish olib boradi.


1974 yil 13 martda tugilgan. 1996 yil Nizomiy nomidagi TDPIni tabiyot fanlar fakultetini tamomlagan. Mutaxassisligi- biologiya o'qituvchisi. Pedagogik staji 23 yil. Biologiya o'qitish metodikasi sohasida ilmiy izlanish olib boradi. 2006 yil "Umumiy o'rta ta'lim maktab biologiya darsliklarini loyihalashning didaktik asoslari" mavzusida nomzodlik dissertasiyasini yoqlagan va pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasiga ega bo'lgan. 2010 yil dotsent ilmiy unvonini olgan. 2018 yil 27 iyulda "Biologiya ta'limida interaktiv dasturiy vositalardan samarali foydalanishni takomillashtirish" mavzusida doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan va pedagogika fanlari doktori (DSc)ilmiy darajasiga ega bo'lgan.
Rahbarligida 10 dan ortiq magistrlik dissertasiyalari va ko'plab bitiruv malakaviy ishlari muvaffaqiyatli himoya qilingan. 3 ta monografiya, 5 ta o'quv qo'llanma, 2 ta elektron darslik, 120 dan ortiq ilmiy (xorijiy va respublika miqyosida)maqola va tezislar muallifi.
Hozirgi kunda 10 dan ortiq ilmiy izlanuvchilarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilmoqda.