VIBORNOV SERGEY AXTYAMOVICH

Professor-o`qituvchi reytingi

 • jami reyting

  50.12%

 • o`quv ishlari

  63.08%

 • tarbiyaviy ishlar

  59.5%

 • ilmiy ishlar

  23.33%

 • otm rivoji

  70%

 • shaxsiy fazilatlar

  40%