TULANOVA DINOZA JURAXANOVNA

Professor-o`qituvchi reytingi

 • jami reyting

  56.99%

 • o`quv ishlari

  70.8%

 • tarbiyaviy ishlar

  77.5%

 • ilmiy ishlar

  33.33%

 • otm rivoji

  58.7%

 • shaxsiy fazilatlar

  30%

O`qitadigan fanlari

 • Guruh
 • Fan nomi
 • Mashg`ulot
 • Vaqti
 • Belgilar